Rustadløkken

Rustadløkken, Rustads løkke, Konows gate 66, navn på den nordre delen av Munkehagen.