Munkehagen

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Munkehagen, eiendommer mellom Gamlebyen og Ekeberg. Området har opprinnelig tilhørt Hovedøya kloster, men lå senere under Oslo Hospital. Størsteparten av Munkehagen ble innlemmet i Kristiania i 1878, mens den sørøstre delen ble liggende i Aker med gnr. 134.

Søndre Munkehagen omfattet Grønlia og Kongshavn, mens Nordre Munkehagen omfattet området fra skråningen bak hospitalet til Kværnerskogen. Den delen av området som lå øst for Simensbråten, ble benevnt Munkebråten.

Nordre Munkehagen ble tidlig på 1800-tallet delt i eiendommene Svingen, Høyenholm og Lille Ekeberg. Eiere var hhv. Anne Marie Grue og handelshuset «Thos. Joh. Heftye & Søn». Svingen ble sterkt utparsellert på 1860- og 1870-tallet. Den nordre delen av Munkehagen ble kalt Rustadløkken etter eieren M. Rustad.