Simensbråten (plass)

Simensbråten, plass med gnr. 149/4, Vårveien 4b, tidligere husmannsplass under Ryen. Utskilt som eget bruk 1845. Utparsellering av eiendommen til boligtomter begynte 1904. Våningshuset ble revet i 2004. Navnet Simensbråten første gang i skriftlig kilde: 1748 Lisbeth Simensbråten var fadder ved dåp.

Referanser til denne artikkelen

Vårveien