Barnehjemsveien

Barnehjemsveien, Lille Ekeberg, bydel Nordstrand, blindvei fra Brannfjellveien over Enoks vei. Navnet vedtatt 1954. På nordsiden av veien går en diabasgang med tydelige spor av forhistoriske steinbrudd, antakelig fra steinalderen; fredet.

Bygninger m.m.:

Til veien ligger blokker som tilhører OBOS-borettslaget Lille Ekeberg, fullført 1948–49.

2. Lille Ekeberg, våningshus fra 1885, panelt tømmer, opprinnelig i to etasjer, men etter en brann 1939, der andre etasje ble ødelagt, redusert til halvannen etasje. Gården ble 1917 kjøpt av kommunen. Gårdsdriften fortsatte til etter den annen verdenskrig, i bruk som barnehage siden 1950.