Simensbråten (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Simensbråten, boligstrøk på Ekebergplatået, øst for Lille Ekeberg, bydel Nordstrand; navn etter gårdsbruket Simensbråten. Østre Skytterlag hadde skytebane på Simensbråten 1883–1900, med standplass ved den nåværende Fiolveien. Gårdsbrukets jord ble utparsellert til småhusbebyggelse fra 1904 og området utbygd som egnehjem-koloni. Ekebergbanen hadde sidelinjen Simensbråtlinjen til Simensbråten fra Jomfrubråten 1931–67. – Ved Simensbråten finnes rester av to mindre gravhauger. Hovedveien sørover fra Oslo gikk en gang over Simensbråten.

Referanser til denne artikkelen

Vårveien