Simensbråtlinjen

Simensbråtlinjen, sidelinje til Ekebergbanen fra Jomfrubråten stasjon til Simensbråten. Banen som var 1,5 km lang, ble åpnet i 1931 og nedlagt i 1967. Den gikk nordøstover fra Jomfrubråten og hadde to holdeplasser, Ekebergparken og Smedstua ved Ekebergveien, som den krysset. Herfra gikk den tvers over Ekebergsletta frem til endestasjonen Simensbråten, der det var vendesløyfe og stasjonsbygning med leskur og kiosk. Den nederste delen av banen var dobbeltsporet, men resten enkeltsporet. De fleste avgangene hadde omstigning ved Jomfrubråten, men i rushtiden gikk trikkene til og fra sentrum. Banen som var tenkt forlenget til Ryen og derfra videre til Lambertseter, ble i de første årene kalt «Ryenlinjen». Banen ble aldri noen suksess, til det var passasjergrunnlaget for tynt, og noen forlengelse ble det aldri noe av.

Den nederste delen av traseen er nå veien Jomfruhagen, som starter nær Jomfrubråten holdeplass på Ekebergbanen og går i bue forbi Jomfrubråtveien. Traseen over Ekebergsletta er opparbeidet som gang- og sykkelvei.