Jomfrubråten stasjon

Jomfrubråten stasjon, holdeplass på Ekebergbanen etablert i 1917, da banen ble åpnet til Sæter. I 1931 ble Simensbråtlinjen ført østover fra Jomfrubråten. Holdeplassen hadde et av de karakteristiske leskurene i nasjonal nybarokk som Erik Glosimodt tegnet for banen.

Holdeplassen ble stengt i 2015 i forbindelse med oppgradering av banen fra Ekebergparken stasjon (tidligere Sjømannsskolen) til Holtet. Dette skulle være en midlertidig stengning frem til våren 2016, men beboere i området fryktet en permanent nedleggelse og en aksjonskomite samlet inn 600 underskrifter for å beholde holdeplassen. Ved årsskiftet 2016/17 satte Ruter imidlertid i gang arbeider med fjerning av holdeplassen og perrongene. Kraftige reaksjoner fra lokalmiljøet førte til at byrådet vedtok gjenåpning av holdeplassen, men grunnet høye kostnader i forbindelse med krav om anleggelse av en planfri overgang mellom perrongene, noe man ikke hadde hatt tidligere, ble kun perrongen på nedadgående spor gjenoppbygd. I 2019 ble så holdeplassen reetablert, men nå bare i retning sentrum. Reisende fra sentrum som skal hit, må nå ta trikken til Sportsplassen og gå tilbake derfra eller ta en ny trikk tilbake. Det gamle leskuret som Ruter hadde revet, ble gjenoppført som en kopi av det opprinnelige, tegnet av Erik Glosimodt.