Holtet stasjon

Holtet stasjon, Kongsveien 93, stasjon på Ekebergbanen etablert i 1917, da banen ble åpnet til Sæter. Stasjonen fikk en stasjonsbygning i nordisk nybarokk tegnet av Erik Glosimodt. Bygningen hadde rektangulær grunnplan og säteritak, den ble utvidet med et tilbygg mot sør i 1934. I den opprinnelige bygningen var det venteværelse og i noen år godsekspedisjon, i tilbygget var Holtet Foto og Parfymeri i mange år. Bygningen brukes nå som butikklokaler for interiørbutikken Holtet Interør og kles- og skobutikken Både Og. Stasjonsbygningen er listeført av kommunen som kulturminne.

Sør for stasjonsbygningen ligger Ekebergbanens gamle hovedbase med administrasjonsbygg, vognhaller og verksted på et område på ca. 21 daa. Her var det også omformeraggregater. Etter at Oslo kommune fikk aksjemajoriteten i selskapet i 1949 og A/S Oslo Sporveier overtok administrasjon og drift av selskapet i 1965, ble Ekebergbanens egne vogner tatt ut av drift i 1974. De to selskapene ble fusjonert 1991, og deretter ble verkstedet nedlagt. Området som har en vendesløyfe, har gjort at Holtet er endestasjon for linje 18 utenom rushtiden.