Ruter as

Ruter as er et administrasjonsselskap for alle busser, trikker, T-baner og rutebåter i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Selskapet ble etablert 23. oktober 2007 og er et resultat av en sammenslåing av AS Oslo Sporveier (OS) og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s. (SL). Ruter AS eies av Oslo kommune (60 %) og Viken (40 %).

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke). Selskapet eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter. Sporveien T-bane og Sporveien Trikk er faste kontraktspartnere, mens busser og båter tildeles kontrakter etter anbudskonkurranser. Lokaltog kjøres av Vy, som har et prissamarbeid med Ruter i Oslo og Viken.

Samordningen av selskapene Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s. var planlagt helt siden slutten av 1920-årene og kom opp flere ganger: 1928–30, 1947–50, rundt 1970 og rundt 1990. Navnet Ruter ble vedtatt på det nye selskapets generalforsamling 14. desember 2007. Virksomheten til de to selskapene ble overtatt av det nye selskapet 1. januar 2008. Selskapet har avdelinger for produksjon, utvikling, salg og markedsføring. Før fusjonen ble AS Oslo Sporveiers infrastruktur skilt ut i et eget selskap med navnet Kollektivtransportproduksjon AS, fra 2013 Sporveien. Dette ble gjort fordi SL kun var et administrasjonsselskap uten egen rutekjøring, mens OS satt på milliardverdier i form av vogner, infrastruktur og eiendommer.

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Oslo-området er et av de raskest voksende hovedstadsområder i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst på opp mot 250 000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. I 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus.