Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s.

Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s., SL, stiftet 1975, med staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune som aksjonærer. SL hadde områdekonsesjon og det økonomiske ansvaret for all rutetransport med buss og båt innen Akershus fylke og mellom Akershus og Oslo. I 2008 fusjonerte SL med AS Oslo Sporveier til det nye selskapet Ruter as.