Jomfruhagen

Jomfruhagen, Jomfrubråten, bydel Nordstrand, gate som følger deler av traseen til den tidligere Simensbråtlinjen. Veien starter nær Jomfrubråten holdeplass på Ekebergbanen og går i bue forbi Jomfrubråtveien. Navn fra 2013 etter gården Jomfrubråten. Utbygd med rekkehus.