Jomfrubråten (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Jomfrubråten, boligstrøk ved vestskrenten av Ekebergplatået, bydel Nordstrand; navn etter gården Jomfrubråten. Tidligere jordbruksstrøk og gammelt utfartssted, hvor det var servering og underholdning på etablissementene «Jomfrubråten» og «Kilden» på 1800-tallet. Noe industri, Jomfrubråten Cicorifabrik 1881–1926 (fra 1898 kalt A/S Favorite). Småhusbebyggelse etter åpningen av Ekebergbanen 1917. Fra Jomfrubråten stasjon førte 1931–67 en sidelinje til Simensbråten.