Olleveien

Olleveien, Simensbråten, bydel Nordstrand, fra Vårveien til Brannfjellveien. Navn 1952 etter en stor brønn nybyggerne på Simensbråten hentet vann i før hovedvannledning ble lagt 1933–34. Fra 1915 het veien Ilaveien.