Engeland (plass)

Engeland /England, husmannsplass under Ekeberg fra 1771. På begynnelsen av 1800 tallet hadde den størrelse som et småbruk. Dette var en av de eldste husmannsplassene, navnet har vært Berget, Berget Østre, Engeland og Frankrig. Navnet kom av ordet eng og land. Senere i 1825 kom et hus på naboeiendom under Lille Ekeberg med navnet Engeland gnr. 134/3. For å skille disse ble Engeland under Ekeberg kalt Frankrig da man har trodd at det var landet England plassen var oppkalt etter. Plassen ble revet i 1880-årene. Villaen «Engeland» ligger fortsatt i Brannfjellveien 7.