Nordseter (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Nordseter, boligstrøk på Nordstrandplatået på østsiden av Kastellet og Bråten, bydel Nordstrand; navn etter Nordseter gård. Strøket hadde lite bebyggelse før den annen verdenskrig, en del småhusbebyggelse fra 1950-årene, utbygd med terrasseblokker og rekkehus fra slutten av 1970-årene. Nordseter ungdomsskole åpnet 1968.