Bråten (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Bråten, boligstrøk på Nordstrandshøgda, bydel Nordstrand, mellom Kastellet og Sæter. Den har navn etter eiendommen Bråten, Ekebergveien 197, som opprinnelig var husmanssplass under Vestre Sæter.

Området har spredt småhusbebyggelse fra slutten av 1800-tallet. Utparsellering etter 1900 og større utbygging, særlig etter Ekebergbanens åpning 1917; sporsløyfe ved Bråten holdeplass. Fra å være et åpent villastrøk har Bråten fått en mer fortettet boligmasse siden 1960-årene.

Ved Bråten holdeplass foregikk pågripelsen av en av Norgeshistoriens største spioner. 27. januar 1977 ble Gunvor Galtung Haavik (1912–77) tatt på fersk gjerning av norsk sikkerhetspoliti mens hun hadde et møte med sin sovjetiske føringsoffiser Aleksander Printsipalov. Haavik tilstod senere at hun hadde vært sovjetisk spion i 27 år, men hun døde før rettssaken kom opp.