Kastellet (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Kastellet, boligstrøk ved Ekebergbanen sør for Holtet i Nordstrand bydel; navn etter husmannsplassen Kastellet. Stoppested på Ekebergbanen. Overtatt av aksjeselskap 1890, av A/S Nordstrands Villatomter 1918, utparsellert til småhusbebyggelse. Kastellet brannstasjon opprettet 1928. Kastellet skole oppført 2004. Mindre boligblokker oppført 1953–54.