Holtet (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Holtet, boligstrøk på Bekkelagshøgda, bydel Nordstrand, navn etter gården Holtet. Et større område var fraskilt og planert til travbane i 1890-årene, ufullført og senere solgt til byggetomter. Ekebergbanens åpning 1917, med anlegg av vognhaller, verksted og administrasjon ved Holtet stasjon, gjorde strøket sentralt og attraktivt som boligområde. Gården Holtet ble kjøpt av A/S Ekebergbanen 1924.

Holtet hageby ble oppført 1924–1928 (ark. J. C. Kielland og G. Bjerke). Apotek opprettet 1925, postkontor 1930, kino (Nordstrands Kino) 1935–1965. Holtet videregående skole fra 1939.

Strøket er under såkalt knutepunktfortetning, noe som innebærer at et betydelig antall gamle villaer er blitt revet og erstattet av blokker.