Kastellet gård

Kastellet gård, gård med gnr. 156/1, Kastellveien 2, var opprinnelig en plass under Nordseter. Den ble fradelt 1784 og benyttet som landsted. I 1832 ble Kastellet kjøpt av J. W. Cappelen. I 1918 ble Kastellet kjøpt av A/S Nordstrands Villatomter og utparsellert. Våningshuset er bevart. Første kildereferanse for Kastellet er fra 1733: Karie Jensdatter Castellet er fadder ved en dåp. Hun bodde der med Ole Augustinussen, som hadde vært militær. 

Lille Kastellet, gnr. 156/225, Kastellveien 2d, er det gamle våningshuset med kjerne fra 1700 tallet.