Kastellveien

Kastellveien, Kastellet, bydel Nordstrand, fra Ekebergveien i bro under Solveien til Vingolfveien. Navn etter gården Kastellet, vedtatt 1907. Fra Kastellveien til Solveien går Spiralen, en liten, svingete bakke.

Bygninger m.m.:

I området mellom Kastellveien og Vingolfveien hadde tyskerne under krigen en forlegning for 50 mann.

13–16. Her hadde tyskerne en radiosambandsstasjon, og villaene 13-14 og 16 var rekvirert for personellet. Radiostasjonen var beskyttet blant annet med landminer.

22. En hvitmalt sveitservilla kalt Villa Steensborg. Her bodde den jødiske tobakksfabrikkeieren Moritz Glott og hans kone Rosa, og her hadde deres tre sønner (Thorleif, William og Reidar) og de to døtrene (Astrid og Solveig) vokst opp. I løpet av 1930-årene hadde sønnene trådt inn i ledelsen av fabrikken (M. Glotts Tobaksfabrikk i Torggata 33), mens faren var blitt seniorsjef. I begynnelsen av 1940-årene ble Moritz Glott (f. 1867), pensjonist. Hele familien Glott kom seg over til Sverige.