Kastellet skole

Kastellet skole, Birger Olivers vei 34, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført som eksperimentskole for Oslo kommune 2004 (ark. Christopher Adams) etter arkitektkonkurranse. Hovedbygning i to etasjer og underetasje inneholder spesialrom, gymnastikksal og administrasjon. Skolen består av tre bygninger i to etasjer med undervisningsrom. Egne utvendige trapper for hvert klasserom i annen etasje. Interiører ved interiørarkitekt Beate Ellingsen.

Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med spesielle behov. Skolen var blant de første i Oslo som tilbød 2. fremmedspråk på barnetrinnet. Skolen var nasjonal demonstrasjonsskole 2007–09. Den hadde 634 elever i skoleåret 2018/19.

Ved skolen ligger Kastellet idrettshall som drives av Oslo Volley. Den har spillflate merket for basketball, håndball og volleyball.