Birger Olivers vei

Birger Olivers vei, Nordseter, bydel Nordstrand, fra Ekebergveien til Seterhøyveien, oppkalt 1989 etter Birger Oliver, lokalpolitiker og velformann, han eide villaen Sæterhøi (Seterhøybakken 3) fra 1919. Den vestlige delen av veien het tidligere Nye Lambertsetervei, den midtre delen Nyquistveien og den nordlige delen var en del av Mylskerudveien. Nordover fra Birger Olivers vei går blindveien Kastellhagen.

Bygninger m.m.:

12–28. 12 terrasseblokker og 6 rekkehus som tilhører OBOS-borettslaget Nordseterskogen, i alt 110 leiligheter, fullført 1984 (ark. Alf Bastiansen og Alex Christiansen).

34. Kastellet skole.