Kastellet brannstasjon

Kastellet brannstasjon - 2009-09-06 at 16-40-06.jpg

Kastellet brannstasjon, Ekebergveien 174, ble først bygd i 1930 i Nyquistveien med garasjer og verksted. Flyttet til nybygg i 1938 i Ekebergveien 174. Det gamle bygget ble overtatt av Veivesenet som verksteder og rodestasjon. Dette ble revet da Kastellet skole ble bygd. Brannstasjonen har ansvar for beredskapen i Oslo sør, fra en linje fra Sjursøya til Østmarka og hele veien ned mot bygrensen i sør mot Nordre Follo og Enebakk. Den faste bemanningen er på fem personer, som vanligvis bemanner stasjonens slangevogn. I tillegg er det her stasjonert en spesialbil til å ivareta restverdiredning i forbindelse med branner og en skogbranntilhenger.

Under krigen hadde brannstasjonen tre bensintanker som på det nærmeste var tomme i oktober 1944. Men da det var meldt at de skulle fylles med bensin for tyskerne, saboterte karer fra Aks 13000 denne planen ved å helle 50 kilo utkokt sukker i tankene.