Lambertseterbanen

Lambertseter Stasjon fotografert August 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Lambertseterbanen, en av T-banens grenlinjer. Strekningen fra Stortinget til Bergkrystallen er 10,5 km lang og har 15 stasjoner, hvorav 5 i tunnel. Banen ble anlagt som en avgrening fra Østensjøbanen ved Brynseng. Opprinnelig var Lambertseterbanen integrert i bytrikkens linjenett og åpnet som sporvognslinje 1957. Kombinert med Kjelsås-trikken (linje 4 Bergkrystallen–Etterstad–Storgata–Torshov–Kjelsås) til 1960, deretter endepunkt ved Jernbanetorget. Omlagt til T-bane 1966. Lambertseterbanen har beholdt linjenummer 4, den går nå mellom Bergkrystallen og Vestli via en del av ringen mellom Tøyen og Sinsen. Den har også i perioder blitt supplert av linje 1, som da pendler mellom Bergkrysallen og Frognerseteren.