Mortensrud kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Mortensrud kirke fotografert i 2018. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Mortensrud kirke og menighetshuset Helga Vaneks vei 15, ble oppført 2002 (ark. Jan Olav Jensen og Børre Skodvin) på en liten skogbevokst kolle. Kirken er lagt inne mellom furutrærne slik at den fremstår som en del av naturen. Til dette bidrar også materialene, grå stein og lyst treverk. Den er plassert like sør for kjøpesenteret ved Mortensrud T-banestasjon, Helga Vaneks vei 15, og er en langkirke med kirkerom, sakristi og våpenhus. Kirkerommet har innvendige hager der trærne på tomten er bevart og fungerer som romskiller mellom våpenhus og kirkerom. Gulvet er enkelte steder det eksisterende fjellet på tomten. Utenfra fremstår kirken som en «hullete» steinkirke inne i en glasskirke. Kirken er tildelt flere arkitekturpriser, og arkitektene ble tildelt arkitektprisen Houens diplom 2008.

Bygningen har bærende konstruksjoner av stålprofiler; bratt saltak tekket med stålplater, gavlene av bruddskifer; yttervegger av glass. Kirkeskipet har vegger av bruddskifer i tørrmur, båret av stålsøyler over store glasspartier. Kirken har et frittstående klokketårn med én klokke, støpt ved Olsen Nauen klokkestøperi. Klokken er en av de største i landet, veier 1050 kg og har påskriften «Den som kommer til meg vil jeg så visst ikke støte bort – Joh 6,37.» Utvendig kors på toppen av taket.

Altertavlen er utført av Gunnar Torvund. Den er en blåbeiset treskive med kristne symboler og Kristus i et gyllent midtparti. Det er innfelt tre steiner i tavlen; en fra Berlinmuren, en fra fangeøya Robben Island i Sør-Afrika og en fra Jerusalem. Torvund har også utført prosesjonskorset. Rigmor Bové har laget prekestolkleder og en messehagler. Interiørarkitekt var Terje Hope. Digitalt orgel. Alterlysestaken er gitt i gave fra Sanitetsforeningens kapell i det nedlagte Revmatismesykehuset.

Kirken har 550 sitteplasser. Foruten kirkerommet inneholder bygget også kapell, sakristier og rom for enkel kirkekaffe. Det er også skrifterom; det første skrifterom i en norsk luthersk kirke siden 1760.

Mortensrud er soknekirke i Klemetsrud og Mortensrud sokn i Søndre Aker prosti.