Holmlia kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Holmlia kirke fotografert i 2008. - Foto Trond Laksaa / kirkenorge.no / Creative Commons
Kirkerommet sett mot alteret, prekestolen til høyre og døpefonten i midtgangen. Foto: Aslak Malmåsen / Oslo Byleksikon

Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1993 (ark. Harald Hille) en arbeidskirke i postmodernistisk stil i slemmet tegl og kubisk hovedfløy med kuppelformet tak, frittstående klokketårn. Kirken ligger i en skoghelling vest for Holmlia senter. Mellom kirken og senteret går det gangveier gjennom parken, der det er anlagt en liten dam og oppført en romantisk paviljong.

Alle fasadene er forblendet med gulrød tegl. Kirkerommet, som har fire søyler og glasstak, har ca. 450 sitteplasser. Bygningen inneholder også kontorer, menighetssal og barne- og ungdomsrom. Alteret er utført i lys marmor, altertavlen har en fremstilling av Løven av Juda og lammet, denne og glassmaleriene er utført av Per Odd Aarrestad. Bak alteret står en glassøyle med en Kristusfigur. Døpefonten er i glassert tegl og marmor, tegnet av arkitekten 1993. Nattverdutstyr i messing spesiallaget til kirken. Prosesjonskors og -staker og kirketekstiler av Rigmor Bové. Orgelet fra Ryde & Berg har 17 stemmer. Orgelhuset er malt av Per Lindström Måleri AB. Klokkespillet i frittstående tårn med 12 klokker er produsert hos Olsen Nauen klokkestøperi. De to største brukes som vanlige kirkeklokker der den største har tekst: De skal høre min røst, og det skal bli en hjord og en hyrde.

2015 fikk kirken nye gjenbruksstoler, samt nytt lyd- og lysanlegg som kan lyssette kirken med ulike farger. St. Hallvard katolske menighet holder katolsk messe i kirken hver søndag ettermiddag.

Bygningen inneholder også kontorer, menighetssal og barne- og ungdomsrom.

Menigheten ble utskilt fra Nordstrand menighet 1984, men først i 1993 kunne menigheten ta sin nye kirke i bruk. Den ble oppført for Stiftelsen Kirken bygger. Holmlia er en menighet i Søndre Aker prosti.