Ekebergutstillingen

Ekebergutstillingen, egentlig Landbrukets jubileumsutstilling på Ekeberg, var en stor landbruksutstilling på Ekebergsletta 11. juni – 5. juli 1959. Utstillingen ble arrangert av Norges Vel etter anmodning fra Landbruksdepartementet i forbindelse med Norges Vels 150-årrsjubileum og 100-årsjubileet for Landbrukshøgskolen på Ås. I tillegg kunne Norsk Hageselskap, Norges Fjørfeavlslag og Norges Birøkterlag feire 75-årsjubileer og Statens Læresskole i husstell på Stabekk 50-årsjubileum. Utstillingsarrangementet som ble åpnet av kong Olav, ble det tredje største i Norge til da, etter Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 og Vi kan-utstillingen i 1938.

Utstillingsområdet lå på vestsiden av Ekebergveien, sør for Ekeberg Camping. Kommunen hadde her stilt et 400 dekar stort område til disposisjon. De store utstillingshallene, som til sammen dekket 30 mål, var lagt rundt en åpen festplass med scene. 8000 m2 telthaller var innleid fra Tyskland. Utenfor dette området var det satt opp 26 gårdsbygninger for å vise tre gårdstun fra forskjellige steder i landet samt en seter. På flere av gardsbrukene var det husdyr som hester, kuer, kalver, griser, sauer, geiter og fjærkre. I et lite skogsområde ved Sjømannsskolen var det «ville» dyr, blant dem bjørner, elger, hjorter, rådyr, grevlinger, rever, harer, ender og fasaner. Dette var en del av utstillingen om jakt og fiske. Dyrene var imidlertid nokså tamme og plassert i hver sine innhegninger. Det var også et settefiskanlegg med ørreter og en dam hvor fluefiske ble demonstrert.

Utstillingen av skogsdrift viste utviklingen av trevirke fra frø til ferdige produkter. Halvparten av tømmeret i 1950-årene ble fløtet, og det var derfor bygd en modell av et vassdrag hvor man viste fløting og sortering. Gartnerier og hagebruk sørget for at det var et vell av blomster i utstillingsområdet samt fremvisning av grønnsaker. Utstillingen hadde også en kirke som var reist for anledningen (den ble senere den første Bøler kirke), et tivoli og en rekke restauranter.

I flere av utstillingshallene var det landbruksfaglige utstillinger og salgsutstillinger, der moderne landbruksmaskiner var utstilt. Messen hadde i alt 360 utstillere. Av disse var det 112 forhandlere som stilte ut moderne maskiner, redskap og verktøy. Under planleggingen av utstillingen hadde man stipulert med i underkant av 400 000 besøkende, men drøyt 850 000 menneske besøkte utstillingen før portene stengte 5. juli. På det meste var det over 50 000 besøkende på én dag. Til besøkende nr. 500 000 hadde Norges Vel satt opp en premie i form av en tre år gammel kalveferdig kvige. Den heldige vinneren ble en bonde fra Folldal, som besøkte utstillingen lørdag 27. juni sammen med sin kone. Suksessen hadde imidlertid vært så stor, at en noe redusert utstilling åpnet igjen 2. oktober og holdt åpent i ti dager til.