Skøyenputten

Skøyenputten, Skøyentjern, lite vann i Østmarka, øst for bebyggelsen på Oppsal, 198 moh. Utløpsbekk i nord som snur sørover og renner øst for bebyggelsen på Oppsal og Ulsrud til den løper sammen med Bølerbekken øst for Ulsrud stasjon. Ved utløpet fra vannet er det rester av en demning som ble bygd på slutten av 1800-tallet for å regulere vanntilførselen til Bryn Mølle.