Ulsrudvann

Ulsrudvann i Oslo. Foto: Kjetil Ree/Creative Commons

Ulsrudvann, vann i Østmarka, nordøst for bebyggelsen på Bøler, rett sør for Østmarkseteren, 188 moh, avløp ved Bølerbekken til Østensjøvannet. Vest i vannet er det en lav demning som tidligere ga kraft til en sag i Lunds snekkerverksted i Sarabråtveien

Stor parkeringsplass og utfartspunkt mellom vannet og Østmarkseteren. Kommunal friluftsbadeplass og populært turmål.