Østensjøbekken

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Østensjøbekken, Østensjøelva, renner fra nordenden av Østensjøvannet til Alna ved Bryn jernbanestasjon. Østensjøbekken er Alnas viktigste tilløp fra sør og har utspring i Ulsrudvannet i Østmarka. Mesteparten er lukket, men den oppdemte åpne mølledammen inntil Østensjøveien ovenfor Bryn-senteret vitner om at vannkraften i bekken har vært utnyttet. Her lå fra 1850-årene blant annet en krittfabrikk og en fargemølle, og fra 1892 Eduard Fetts takpapp- og vattfabrikk kalt Høyenhall fabrikker (se Harry Fetts vei). Her ligger i dag Bryn senter. Ved bekken på Bryn lå Akers bryggeri som ved starten i 1880-årene brukte bekkevannet i sin ølproduksjon.