Torgny Segerstedts vei

Torgny Segerstedts vei, VindernSogn, i bydelene Vestre Aker og Nordre Aker, del av Ring 3 (Store Ringvei) fra Holmenveien til Sognsveien. Den vestre fortsettelsen av Ring 3 heter Viggo Hansteens vei og den østre Kaj Munks vei. Veien passerer RikshospitaletGaustad sykehusBlindern videregående skole (tidligere Sogn videregående skole), Universitetets idrettsanlegg og Sogn hagekoloni. Oppkalt 1945 etter den svenske pressemannen og religionshistorikeren Torgny Segerstedt (1876–1945), redaktør av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som gjorde en stor innsats for Norge under den annen verdenskrig.

Fra en snuplass på oversiden av veien blindvei nordover fra snuplass på nordsiden av Torgny Segerstedts vei til Risalléen

11. Gaustad veiserviceanlegg. Esso-stasjon og McDonald’s drive-in-restaurant fra 1997 (ark. Lund og Slaatto Arkitekter A/S).