Risalléen

Risalléen, VindernRis, bydel Vestre Aker, villavei fra snuplass nord for Torgny Segerstedts vei (Ring 3) til Stasjonsveien ved Slemdal, før ombyggingen av Ring 3 gikk den helt fra Holmenveien. Den delen av veien på sørsiden av Ring 3 er nå en del av Borgenveien. Navn 1917 etter Ris gård. Den gamle oppkjørselen til gården utgjør en liten del av veien.

Bygninger m.m.:

6. Trevilla like nord for Ring 3, eid av tannlegen Isaac Dworsky, som bodde her med sin familie. Han hadde tannlegekontor i Uranienborgveien 3. Villaen var en av de mange som var eid av jøder og ble rekvirert av tyskerne. Dworsky og familen kom seg over til Sverige. Han solgte villaen i 1951, etter at hans kone Lisa var død i 1948.

8b. I hagen her står en diger eik, fredet som botanisk naturminne (punktobjekt) 26. juni 1953.

14. Villa oppført for grosserer Bjarne Holter-Sørensen (1892–1984) 1928 (ark. Lars Backer).

26b. Villa i «sørlandsstil» (ark. Hans Gabriel Finne) oppført 1951 for direktør Christian Anker (1917–88) .

33. Stor boligeiendom oppført 1898, solgt 2006 og senere ombygd.