Ris gård

(Omdirigert fra Ris (gård))

Ris, gård med gnr. 41/1, Risveien 1. Navnet kommer av norrønt Hris, som betyr krattskog. Gården var delt i flere bruk i middelalderen. Ved reformasjonen var Ris klostergods under Hovedøya. 1617 hørte ødegårdene Lille Ris, Enger, Strøm og Bjertnes under gården. En del av gården ble solgt 1663, og hele gården var privateid fra 1749. Gården ble kjøpt av Halvor Torgersen 1784 og var i slektens eie til 1938.

Gårdens nåværende våningshus ble bygd 1805, muligens etter tegninger av arkitekt Jacob E. Flinto. Det er et panelt laftehus i to etasjer med halvvalmet mansardtak, et av de største våningshusene på en bondegård i det tidligere Aker. Det ble fredet 1924 sammen med en panelt laftet drengestue fra 1853 og et stabbur fra 1837. I løpet av 1920- og 1930-årene ble hele gården utparsellert, og kyrne måtte bare stå inne. Melkeproduksjonen ble avsluttet 1941/42, og omtrent all gårdsdrift var opphørt ved slutten av krigen. I september 1946 brant uthusene ned i en volsom brann. I tillegg til våningshuset stod bare stabburet igjen. Paul Skajem, som før krigen hadde overtatt gården, startet like etter krigen et hagesenter, og etter brannen ble det bygd nye hus tilknyttet denne driften der de gamle husene hadde ligget. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Gården hadde i 1771 husmannsplassene Svindahl, Trosterud, Engen og Øvre og Nedre Slemdal.