Oslo Vei AS

Oslo Vei AS, tidligere heleid kommunalt aksjeselskap. Det tidligere Oslo veivesen ble 1996 delt i en etat (Samferdselsetaten) og en bedrift (Oslo Vei). Omdannet til aksjeselskap 2001. Oslo Vei drev ordinær forretningsmessig virksomhet med Oslo kommune som største kunde. Oslo Vei leverte pukk og asfalt fra eget verk (Huken pukk og asfalt).

Oslo Vei gikk konkurs i 2012. Kommunens kontrollutvalg gjennomførte senere en granskning av hvordan kommunen, ved byrådet, forvaltet eierskapet i Oslo Vei, der det kom frem kritikkverdige forhold. Kommunen anmeldte på sin side sentrale personer i og rundt Oslo Vei for økonomisk utroskap og brudd på aksjeloven, men saken ble senere henlagt.

Om veivesenets historie, se artikkelen om Samferdselshistorie.