Huken pukk- og asfaltverk

Huken pukk- og asfaltverk, Ammerudveien 300, opprettet i 1958, var eid av det kommunale selskapet Oslo Vei AS til det ble slått konkurs i 2013. Etter avtale med kommunen fikk bostyret drive virksomheten med produksjon av asfalt, betong, stein og grus ut 2018. Pukkverket var omstridt på grunn av plasseringen inn mot Lillomarka, og lokale krefter ønsket lenge å legge det ned.

Virksomheten ble videreført til sommeren 2018 av Åsland pukkverk, og området ble åpnet for alminnelig ferdsel i 2019.

I anleggets østlige del er det nedlagte steinbruddet på Grorud. Her ligger Lillomarka arena, der bl.a. festivalen Granittrock blir arrangert. Anlegget brukes også som skistadion for Lillomarka Skiklubb.

Navnet kommer av plassen Huken, Hukenveien 10, tidligere husmannsplass under Grorud med gnr. 94/386.