Kirsten Hansteens plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Kirsten Hansteens plass, plassen mellom det gamle «Bergenebygget» i Københavngata 10, nå Anker Apartment, og Fagerheimgata, nord for MalmøgataRodeløkka, bydel Grünerløkka. Oppkalt 2011 etter Kirsten Hansteen (1903–74), norsk politiker (NKP), Norges første kvinnelige statsråd (i Einar Gerhardsens samlingsregjering i 1945).

Under krigen ble hennes mann Viggo Hansteen henrettet av tyskerne. Selv redigerte hun i disse årene det illegale bladet «Kvinnefronten». Både Kirsten og Viggo Hansteen har fått gater/plasser oppkalt etter seg i byen, noe som trolig er det eneste eksempelet på at både mann og kone har blitt tildelt den æren, om vi ser bort fra kongelige personer.