Malmøgata

Malmøgata, Rodeløkka, bydel Grünerløkka, fra Gøteborggata til Fagerheimgata. Tidligere Gamborgs Gade, nåværende navn vedtatt 1879 etter den svenske byen Malmö. Flere av gatene i området har navn etter byer i nabolandene.

Bygninger m.m.:

5. En tidligere industribygning med nybarokk fasade, bygd 1916 for firmaet Rapp Motoren A/S, grunnlagt 1910, et firma som produserte råolje- og dieselmotorer for fiskefartøyer og stasjonært bruk, samt kjølemaskiner. Under krigen ble det her også produsert stengun maskinpistoler for Milorg D 13, etter at Levahn mek. VerkstedEnsjø var blitt sprengt av Pelle-gruppa 4. november 1944.

I 1950-årene hadde bedriften ca. 80 ansatte. Fabrikken ble nedlagt 1957 og flyttet til Bodø, bygningen ble senere brukt som lager for Bergene, senere Nidar-Bergene. Bygningen ble ombygd og påbygd tre etasjer til boligformål, så nå er kun den gamle fasaden igjen, bevart som en del av boligkomplekset Chokoladefabrikken.

13 (tidligere nr. 7). Her holdt under krigen en bedrift som het A/S Papirspon til, en bedrift som kjøpte, sorterte og solgte avfallspapir. På grunn av vareknappheten oppfordret tyskernes Stadkommandantur tyske avdelinger og kontorer til å levere avfallspapiret sitt her eller på Aars & Voss skole. Bygningen som tilhørte Bergene sjokoladefabrikk, er nå ombygd til boliger.