Grimelundshaugen

Grimelundshaugen, Vinderen, bydel Vestre Aker, villavei fra Solskinnsveien til Holmenveien, tidligere lå en del av veien der Ring 3 (Store Ringvei) går nå. Etter omleggingen av Ring 3 til «sunken highway» i ny trasé, forsvant denne delen av veien, og forbindelsen til Solskinnsveien ble en gang- og sykkelvei på oversiden av Ring 3. Husene på sørsiden av Ring 3 har fått adresser til Heggelibakken. Navn fra 1933 etter Grimelund gård.

Bygninger m.m.

1. Den tidligere adressen til Heggelibakken 40/42.

2. En nybarokk villa med halvvalmet mansardtak oppført 1923 for grosserer Knut Moestue (1890–1962), arkitekt Gudolf Blakstad.

12a. Grimelund.

12d. Vest for Grimelunds tun ble det i 1975 skilt ut en tomt hvor det ble det oppført et bolighus tilpasset den gamle gårdsbebyggelsen i form, takvinkel m.m., men det høre ikke til gården. Huset ble tildelt Treprisen 1978, arkitekter var Telje–Torp–Aasen.

15. Vinderen Dyreklinikk.

35/37 (tidligere adresse Holmenveien 22). «Villa Nissen», en stor dobbeltvilla oppført 1903 for fru Sophie Mellbye (1868–1961 og fru Julie Nissen (1876–1960) (ark. Henrik Nissen), nå et sameie.