Jødisk bo- og seniorsenter

Jødisk bo- og seniorsenter, Bergstien 17, bydel St. Hanshaugen, alders- og sykehjem med 16 aldershjemplasser og 6 sykehjemsplasser. Sykehjemmet, som ligger i tilknytning til synagogen i Bergstien, eies og driftes av Det Mosaiske Trossamfund. Det markerer og feirer alle jødiske helligdager og serverer koshermat i henhold til jødisk praksis. Sykehjemmet er også åpent for ikke-jødiske beboere og pasienter.