Teknologisk Institutt

Teknologisk Institutt, Kiwa Teknologisk Institutt, Kiwa TI, Kabelgata 2 (tidl. adresse Østre Aker vei 31), privat stiftelse som har til oppgave å tilføre bedriftene ny viten og teknologi gjennom bl.a. kurser med etterutdannelse og lederopplæring og rådgivningsvirksomhet overfor enkeltbedrifter og grupper av bedrifter.

Historikk. Teknologisk Institutt ble opprettet i 1917 som Statens teknologiske institutt. Formålet var å hjelpe mindre industri og næringsvirksomhet i konkurranse med storindustrien. Fra 1988 ble Teknologisk Institutt en privat stiftelse, organisert som konsern, som tilbyr rådgivning, opplæring, sertifisering, prøving og analyser, samt driver med kurs, opplæring og teknologiformidling innen en rekke fagområder. I 2015 ble Teknologisk Institutt oppkjøpt av Kiwa, som er et tilsvarende internasjonalt konsern med over 4600 ansatte i over 50 land. Kiwa TI har i dag (2018) omkring 200 medarbeidere i Norge, flesteparten i Oslo og Kongsberg.

Teknologisk Institutt holdt 1935–2009 til i en treetasjes bygning i betong med spekket fasade i Akersveien 24c (ark. Johan Meyer), med senere tilbygg og nybygg. Det flyttet 2009 til de gamle industrilokalene til Standard Telefon og KabelfabrikØkern.