Økernbråten

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Økernbråten, bydel Bjerke, boligområde utbygd med blokker i 1950-årene på gården Økernbråtens grunn.

Økernbråten Borettslag består av 16 fireetasjes blokker med til sammen 385 leiligheter, samt eget bygg for vaskeri. I tillegg finnes det en barnehage som holder til i kjeller i Martin Borrebekkens vei 23. Blokkene ble oppført av byggmester Nils S. Stiansen 1955 (ark. Gunnar Schultz). Det ble også oppført et punkthus og et lite senter, «Brobekk senter», i Brobekkveien 31. Borettslagsblokkene har adresser til Brobekkveien, Nordalveien og Martin Borrebekkens vei.

Vest for Økernbråten borettslag ligger Bjerkedalen park, som ble tildelt Oslo bys arkitekturpris 2015, og Bjerkedalen borettslag, oppført som Økernbråten 2, se Bjerkedalen. Nord for Refstadveien ligger rekkehus oppført av Selvaagbygg for Elva byggelag som boliger for ansatte ved Akerselvens mekaniske verksted. Seks firemannsboliger ble oppført her av Stiansen i 1959 (ark. Fredrik G. Lorang).