Refstadveien

Refstadveien, Bjerke, bydel Bjerke, fra Bjerkekrysset til Brobekkveien. Navnet brukt fra ca. 1904; navn etter Refstad gård.

Bygninger m.m.:

2. Den ene av de fem 12-etasjes høyblokkene på Bjerke, se Refstadsvingen.

6. Forretningsbygg der Oslo Samvirkelag tidligere hadde butikk, nå Rimi.

35. Bjerkedalen park.

50. Bjerke studenthus, oppført 1973, inneholder i alt 263 boenheter.