Bjerkedalen park

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Bjerkedalen park, Refstadveien 35, bydelspark i Bjerke bydel. I forbindelse med Groruddalssatsingen ble parken fornyet (ark. Dronninga landskapsarkitekter, ark. paviljong Filter arkitekter), og den er en av de fire bydelsparkene som ble bygget i hver av Groruddalens bydeler som del av satsingen (Verdensparken, Grorudparken og Fossumparken). Parken dekker et areal på 36 daa.

Fornyelsen i 2014 ble tildelt Oslo bys arkitekturpris 2015 og Årets grønne park 2019. Noe av hensikten med oppgraderingen var å legge til rette for bruk for ulike beboere, og at det skal være lettere å bruke den når det er mørkt og gjennom hele året. Ny kafé. En sentral promenade og flere mindre stier gjennom den kuperte parken har universell utforming. Dalformen bidrar til at opplevelsen varierer etter hvilken sti man følger. Fire broer over Hovinbekken er utformet spesielt til parken. Hovinbekken var tidligere lagt i rør, men ble gjenåpnet i forbindelse med anlegget av parken.