Bjerkedalen

Bjerkedalen, bydel Bjerke, navn på ett av de to borettslagene på Økernbråten og på parkområdet mellom borettslagene. Økernbråten ble utbygd med blokker i 1950-årene på gården Økernbråtens grunn (se Økern). Borettslagene het opprinnelig Økernbråten 1 og 2, men grunnet sammenblandinger skiftet Økernbråten 2 navn til Bjerkedalen borettslag 1965. Parkområdet Bjerkedalen har ballbane og badedam. Hovinbekken, som tidligere var lagt i rør, er gjenåpnet her.

Bjerkedalen borettslag består av 8 blokker med til sammen 290 leiligheter, oppført 1957 av byggmest Nils S. Stiansen (ark. Gunnar Schultz). Opprinnelig var også fire firemannsboliger vest for blokkene med i borettslaget. Borettslaget har adresser til Krokliveien.