Flytoget AS

Flytoget AS, norsk jernbaneselskap, grunnlagt 1992 som NSB Gardermobanen AS; nåværende navn fra 2000. Selskapet står for driften av flytogene på Gardermobanen. Selskapet ble opprinnelig eid av NSB, eget selskap fra 2003. Flytoget samarbeider i en internasjonal gruppe jernbaner på til sammen ca. 40, kalt Air-Rail Links, som har som oppgave å bringe flypassasjerer til og fra flyplasser. Togene er raske tog med en tillatt topphastighet på 210 km/t. De bruker rundt 19 minutter fra Oslo Sentralstasjon til Oslo Lufthavn. Fra starten av ble det kjørt flytog hvert 20. minutt fra Asker. I tillegg ble det også kjørt et direktetog uten stopp på Lillestrøm hvert 20. minutt, slik at det på strekningen Oslo S-Gardermoen går et flytog hvert 10. minutt. I 2009 ble endestasjonen i vest flyttet fra Asker til Drammen. I løpet av dette året ble også selskapets 16 togsett forlenget fra tre til fire vogner, slik at transportkapasiteten ble utvidet med 33 prosent. Omsetning 2016: 923 millioner kroner, 366 ansatte. Antall passasjerer var 6,5 millioner.

Historikk

NSB Gardermobanen AS ble gitt i oppgave å bygge og forberede for drift den dobbeltsporede høyhastighetsjernbanen mellom Oslo, den nye hovedflyplassen på Gardermoen og Eidsvoll. I 1996 fikk selskapet også i oppgave å stå for selve driften av banen. Gardermobanen mellom Gardermoen og Eidsvoll ble overført til Jernbaneverket i 1998, strekningen Oslo–Gardermoen ble overført 2001.