Romeriksporten

Romeriksporten, jernbanetunnel på Gardermobanen, mellom Etterstad og Stalsberg ved Lillestrøm, på grensen mellom Lillestrøm og Rælingen kommuner. Tunnelen er totalt 14,6 km lang (inkl. betongoverbygg, 13 823 m i fjell) og med dette Norges lengste jernbanetunnel. Den ble åpnet for trafikk 22. august 1999.

Under anleggsarbeidet i 1997 ble det fastslått store lekkasjer av grunnvann inn i tunnelen, og vannstanden ble til dels dramatisk senket i flere vann i Østmarka, særlig Nordre og Søndre Puttjern. De to tjernene ble 1997 nærmest tømt for vann. Under sprengningen av tunnelen ble også en del bygninger i Hellerud-området påført setningsskader. Et intensivt program for tetning av tunnelen ble iverksatt 1997–98. Omfattende tetningsarbeider og etablering av vanninfiltrasjonsanlegg, gjenopprettet den tidligere vannstanden i vannene i løpet av 1999. NSB Gardermobanen måtte gi de berørte huseierne erstatning for skadene husene deres var påført.