Manglerudhjemmet

Manglerudhjemmet, Enebakkveien 158, bydel Østensjø, sykehjem oppført av OBOS 1958 (ark. Rinnan og Tveten). Det har 53 vanlige langtidsplasser, 2 korttidsplasser, 7 aldershjemsplasser for personer med demens (bokollektiv) og 12 plasser på dagsenter for demente. Sykehjemmet eies av Oslo kommune og drives av Unicare Omsorg.