Riggesheim (plass)

Riggesheim, husmannsplass med gnr. 173/14, Klemetsrud, ved Enebakkveien nord for Stensrudtjern, plass under Stensrud, gnr. 173/1. Utskilt etter 1903.