Klemetsrud (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Klemetsrud, boligområde lengst sørøst i Oslo, mellom Nordstrand og Østmarka, grenser til Nordre Follo kommune, bydel Søndre Nordstrand; navn etter Klemetsrud gård. Klemetsrud var opprinnelig en jordbruksbygd, med gårder som Mortensrud, Lofsrud, Li-gårdene, Bjørndal, Gjersrud og Stensrud. Og selv om de fleste av gårdene i området ble kjøpt av kommunen i 1960-årene med henblikk på fremtidig utbygging, var det utstrakt jordbruksvirksomhet i området helt frem til 1980-årene. I tillegg til de store gårdene bestod den opprinnelige Klemetsrud-bebyggelsen av mindre «villagårder» samt en del spredt småhusbebyggelse, og Klemetsrud kan på mange måter sies å være et av de siste levende bygdemiljøer innenfor byens grenser.

Klemetsrud fikk skole 1867, kirke 1933 og idrettsplass 1938. Fra 1960-årene og fremover var området utsatt for økende miljøbelastninger, først med anlegget av Grønmo søppelfyllplass, i 1980-årene med Klemetsrud forbrenningsanlegg (REO) og fremføringen av Europaveien (E 6) fra Oppegård/Vinterbro gjennom området.

Fra midten av 1980-årene har deler av Klemetsrud-området blitt utbygd; nye boligområder er blitt etablert på Dal/Brenna, Mortensrud, Lofsrud og Bjørndal.