Grønmo gjenbruksstasjon

Grønmo gjenbruksstasjon, Sørliveien 1, opprinnelig Grønmo avfallsanlegg, åpnet 1969. Grønmo var Oslo kommunes hovedavfallsplass frem til 2007, da det i hovedsak ble avviklet. Siden 2007 er anlegget primært en gjenbruksstasjon som også er åpen for privatpersoner.

Da Grønmo fyllplass ble anlagt, var det mest gårdsdrift og spredt hyttebebyggelse i området som nå er del av bydel Søndre Nordstrand. Med de store utbyggingene i området i 1980- og 1990-årene ble anlegget liggende nær bebyggelsen, og anlegget lå også nær innfartsveien til Østmarka. Den nordligste delen av anlegget er ombygd til golfbane. Se også Renovasjonsetaten.